Registratie en keurmerken

Praktijk Parastroika is aangesloten en geregistreerd bij De therapeuten van VBAG, beroepsvereniging en platform voor integrale gezondheidszorg.
Inschrijfnummer 22112163.

Website: https://vbag.nl/

Stichting RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Inschrijfnummer 101033R

Klachtenregeling en tuchtrecht:

De klachtenregeling heeft betrekking op klachten omtrent communicatie tussen cliënt en therapeut, zoals onjuiste nota's, niet nakomen van afspraken e.d. De klachtenregeling is te raadplegen op www.vbag.nl.
Het tuchtrecht beoordeelt zaken omtrent de behandeling of de effecten van de behandeling. Meer informatie hierover is te vinden op www.rbcz.nu.

Als u ontevreden bent over uw therapeut of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn verschillende manieren om uw onvrede kenbaar te maken.

Stap 1: Praat met uw therapeut
Als uw therapeut niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw therapeut het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten.

Stap 2: De klachtfunctionaris van een beroepsorganisatie
Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw therapeut, dan kunt u zich wenden tot de klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.
Zodra de klachtfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, informeert deze u over de verdere procedure.

Privacyverklaring